innerbanner

חשיבותה של בדיקת הראיה בילדים ותפקידו של רופא עיניים לילדים

Dr_Crystal_Shalit_eye_doctorמערכת הראיה מתחילה להתפתח בקרב תינוקות החל מרגע לידתם. שנות חייו הראשונות של הילד הינן המשמעותיות והקריטיות ביותר, וכבר בחודשים הראשונים לחיים עשויים להיקבע האופן והסיכויים להתפתחות מיטבית של הראיה.

התנאים לכך שמערכת הראיה תוכל להתפתח באופן תקין הם מבנה אנטומי תקין של העיניים, עצבי הראיה ומסלולי הראיה המוחיים, כמו גם מנח ישר ומקביל של שתי העיניים (העדר פזילה) וגירוי ראייתי תקין מהסביבה. המעקב אחר תפקודה של מערכת הראיה בכלל והעיניים בפרט מבוצע על ידי רופא עיניים לילדים לכל אורך הילדות.


בדיקת החזר האור האדום של העין


בהתאם להנחיות משרד הבריאות חייב כל ילוד לעבור בדיקה של החזר האור מכל עין. בדיקה זו נעשית בד"כ ע"י רופא הילדים עוד לפני שחרור התינוק מבית החולים. אם מתעורר חשד שהחזר האור אינו תקין, מופנה התינוק לבדיקת רופא עיניים לילדים.


בדיקת החזר האור פשוטה וקלה לבודק ולתינוק: מאירים עם פנס על העיניים ומסתכלים על הצבע המתקבל באישונים. צבע זה נוצר ע"י האור המוחזר מרשתית העין. במצבים בהם החזר האור תקין מתקבל גוון אדמדם זהה בשני האישונים. (גוון דומה ניתן לעיתים לראות גם בתצלומים של העיניים, בהן נראים האישונים אדומים. גוון זה קרוי באנגלית red reflex.)

מטרת הבדיקה היא לוודא שהאור, הנכנס אל העין, מסוגל לחדור דרך כל חלקיה בצורה תקינה, ולהיות מוחזר מן הרשתית כראוי. הבדיקה עצמה מהירה וחשובה מאוד.


בטיפת החלב מבוצעות בחלק מן המקרים גם בדיקות ראיה לתינוקות ולילדים סביב גיל 3 שנים. בדיקות אלה הן בדיקות סקר המיועדות לאתר מקרים בהם קיים חשד לבעיה בעיניים או בראיה. בדיקות אלה מבוצעת בדרך כלל ע"י אחות, אורטופטיסטית או אופטומטריסטית. במידה ועולה חשד לליקוי מופנה הילד לבדיקת רופא עיניים לילדים.


בדיקת ראיה להבטחת התפתחותה התקינה של מערכת הראיה בגילאים הצעירים


בדיקת העיניים אצל רופא עיניים לילדים היא בדיקה מפורטת, המאפשרת איתור מדויק יותר של ליקויי ראיה או גורמי סיכון להתפתחות הראיה. בבדיקה נבחנים: חדות הראיה - בילדים בוגרים המסוגלים לזהות ציורים/מספרים/אותיות, יכולת מעקב במבט אחר חפץ/צעצוע - בתינוקות ובילדים שעדיין אינם מדברים, בדיקת פזילה (הקרויה לעיתים בדיקת מיקוד), בדיקת המבנה האנטומי ובריאות העין, וכן בדיקת הכוח האופטי של העין.


על פי הנחיות האגודה האמריקאית לרפואת עיניים של ילדים מומלץ לבצע בדיקת עיניים לתינוקות בגיל 6-8 חודשים, בגיל שלוש-שלוש וחצי שנים ולפני תחילת הלימודים בכתה א.

בדיקה אצל רופא עיניים לילדים יש לבצע גם בכל מקרה בו ידועות בעיות עיניים במשפחה כגון פזילה, עין עצלה או הרכבת משקפיים מגיל צעיר, ובכל מקרה בו קיים חד לקושי בראיה או ליקוי אחר בעיניים.