innerbanner

איך מזמינים תור

לנוחיותכם, ניתן לקבוע תור באחת הדרכים הבאות:

איך מזמינים תור | דבאמצעות האינטרנט

באתר "דוקתורים"  www.doctorim.co.il

באמצעות מוקד זימון תורים

במוקד
קיים מענה 24 שעות ביממה - 7 ימים בשבוע, בטלפון:  053-212-1384

באמצעות טלפון המרפאה

בימי א' בשעות הבוקר, ובימי ג’ ו-ה׳ בשעות אחר הצהריים, בטלפון:  03-624-2085

הודעות דחופות

הודעות דחופות ניתן להשאיר במוקד לזימון התורים, בטלפון  053-212-1384