innerbanner

מהי תופעת עין עצלה?

 

eyeMusclesVעין עצלה הינה תופעה שבה חדות הראיה היא ירודה, על אף המבנה האנטומי התקין של העין, ועל אף שלא זוהתה פגיעה מוחית כלשהי המספקת הסבר לתופעה. תופעת העין העצלה נוצרת בשנות הילדות המוקדמות בעקבות היעדר היכולת לראות בצורה חדה וברורה במהלך התפתחותה של מערכת הראיה.

 

ניתן למנות גורמים רבים המהווים מקור לראייה משובשת בילדות, כגון בעיות פזילה, ליקויי תשבורת המצריכים הרכבת משקפיים, צניחת עפעף ועוד.

 

חוסר אבחון של הליקוי במועד עלול לגרום עיכוב בהתפתחות הראיה. המוח לומד להתעלם מהתמונה המטושטשת שרואה העין הפגועה, והתפתחות האזוריים המוחיים, האחראים על פענוח התמונה הנקלטת מעין זו, מתעכבת.

 

עין עצלה - חשיבותו של האבחון המוקדם


העדר אבחון של הליקוי בגיל הצעיר, בו מתפתחים אזורי הפענוח המוחיים, יקשה ואף יפחית, לעיתים במידה משמעותית, את הסיכוי לטיפול מיטבי לשיפור חדות הראיה בגיל מאוחר יותר. בנוסף עלול הליקוי בחדות הראיה להוביל לפגיעה בתפקודים הדו-עיניים ובעיקר בראיה התלת-מימדית.

 

חשוב להדגיש כי בניגוד לפזילה הניתנת לזיהוי ע"י הסובבים, במקרים רבים של עין עצלה מורגש הליקוי, אם בכלל, רק על ידי הילד עצמו. ילדים רבים אינם מדווחים על הראיה הירודה משום שהם צעירים מדי ועדיין אינם יודעים לדבר, ולעיתים כיוון שהם אינם מודעים לכך שקיימת אפשרות לחדות ראיה טובה יותר.

 

על כן, גם במצבים של העדר תלונות מצד הילד או ליקוי גלוי לעין, מומלץ להתחיל לערוך בדיקות עיניים שגרתיות וקבועות כבר בגילאים הרכים על מנת להבטיח שמערכת הראיה מתפתחת כהלכה.

 

דרכי הטיפול בעין עצלה


הטיפול בעין העצלה נועד לעודד אותה להתחזק ולתפקד טוב יותר באמצעות "החלשה" זמנית של העין החזקה יותר. קיימים אמצעי טיפול שונים כגון: כיסוי העין החזקה עם רטייה למשך מספר שעות בכל יום, טשטוש הראיה בעין החזקה על ידי טיפות אטרופין או משקפיים בעלי עדשה מטשטשת.

 

הטיפול בעין עצלה עשוי להימשך לאורך זמן, וככל שמתחילים בו בגיל מוקדם יותר כך עולים הסיכויים להצלחתו. בטיפול בו מכסים עם רטייה את העין החזקה, עשויה להיווצר בחלק מן המקרים התנגדות מצד הילד בתחילת הטיפול. הסיבה לכך היא שבשלבים הראשונים, בעת כיסוי העין החזקה מתקשה הילד לראות טוב בעין החלשה, דבר המקשה על תפקודו. עם זאת, בדרך כלל כשמשתפרת הראיה בעין החלשה מסתגל הילד לרטייה.

 

אחת ממרפאות העיניים המומלצות ביותר באזור תל-אביב וגוש דן היא מרפאתה של ד"ר ארנית קריסטל-שליט. המרפאה מצוידת במכשור הרפואי המתקדם ביותר, ומספקת מעטפת רחבה של בדיקות אבחון, טיפול ומעקב במקרים של עין עצלה, כמו גם במגוון רחב של בעיות עיניים אחרות בילדים כגון פזילה ועוד.