innerbanner

משקפיים לילדים

משקפיים לילדים אורנית קריסטל שליטהרכבת משקפיים הינה חיונית בילדים במספר מצבים כגון קוצר ראיה, רוחק ראייה, אסטיגמטיזם, מקרי פזילה מסוימים או שילוב של חלק ממצבים אלה. יש להדגיש כי משקפיים לילדים או מבוגרים אינם מיועדים "לרפא" את הליקויים הללו, אלא משמשים כאמצעי עזר לשיפור הראייה , ובילדים – מועילים במניעת התפתחות של עין עצלה.

 

משקפיים לילדים במקרי קוצר ראייה

 

קוצר ראייה הוא מצב הנובע במרבית המקרים מכח תשבורת חזק מדי ביחס לאורך גלגל העין. הדבר מוביל לכך שקרני החודרות לעין מתרכזות לפני הרשתית במקום שתתרכזנה עליה. במצב זה חדות הראיה למרחקים קצרים היא טובה (ומכאן השם: קוצר ראיה), אך פוחתת ככל שמביטים רחוק יותר. קוצר ראייה שכיח בסביבות 25-30% באוכלוסיה המערבית ומושפע מגורמי תורשה וסביבה.

 

משקפיים לילדים במקרי רוחק ראייה

 

מצב נוסף העשוי להצריך הרכבת משקפיים לילדים הוא רוחק ראייה. זהו מצב שבו כח התשבורת חלש מדי ביחס לאורך גלגל העין. כתוצאה מכך חדות הראייה פוחתת ככל שמתבוננים על אובייקטים קרובים יותר. במצבים בהם רוחק הראיה הוא גבוה, נפגעת גם חדות הראיה לטווח רחוק.

 

תופעת רוחק הראייה שכיחה פחות מתופעת קוצר הראייה, אך מסכנת יותר להתפתחות עין עצלה. מומלץ להפנות ילדים לבדיקת ראייה בנסיבות בהן התופעה קיימת במשפחתם.

 

חשוב לציין שלבעיית רוחק הראייה אין תסמינים חיצוניים ועל מנת לאתרה נדרשת בדיקה יזומה. אבחון מוקדם ומתן משקפיים לילדים במקרי הצורך עשויים למנוע את הפגיעה בראייה.

 

כללים לבחירת משקפיים לילדים

 

מבנה הפנים של תינוקות וילדים שונה מזה של מבוגרים: הפנים קטנות יותר ובמקרים רבים גשר האף שקוע ונמוך. על מנת להבטיח התאמה מלאה לפנים בעת רכישת משקפי ילדים, יש להקפיד על מספר כללים:
1. מסגרת המשקפיים מתאימה בגודלה לפניו של הילד.
2. מוטות המשקפיים אינם לוחצים על הרקות ומאחורי האוזן.
3. המשקפיים נתמכים באופן מיטבי על גשר האף ואינם מחליקים על האף.
4. העדשות גדולות דיין על מנת שניתן יהיה להביט דרכן בקלות, ולא מעליהן או מתחתיהן.