innerbanner

ניתוח פזילה בילדים ומבוגרים - התהליך הכירורגי


ניתוח פזילה בילדים ומבוגריםניתוח פזילה בילדים כמו גם ניתוח פזילה במבוגרים מיועד להביא את העיניים למנח שבו הן ישרות ומקבילות זו לזו. מטרות הניתוח רבות ומגוונות: בילדים מיועד הניתוח למנוע התפתחות עין עצלה ועשוי לשפר ולתקן גם את התפקוד הדו-עיני. במבוגרים מטרתו למנוע כפל ראיה במידה וקיים. בכל גיל מיועד הניתוח לשפר את קשר העין עם הסובבים והתפקוד המקצועי/חברתי.

 

לכל עין שישה שרירים המחוברים לדופן גלגל העין מבחוץ, והם האחראים להנעת העין לכל הכיוונים. התהליך הכירורגי בניתוח עשוי להתבטא בפעולות להחלשת שריר או לחיזוקו. החלשת שריר נעשית באמצעות ניתוקו מגלגל העין וחיבורו מחדש במיקום אחורי יותר לאורך מסלולו הטבעי. דבר זה גורם הקטנת אזור המגע של השריר עם גלגל העין והחלשת פעולתו. חיזוק שריר מתבצע ע"י ניתוקו מגלגל העין, קיצורו – ע"י כריתת פיסה קטנה ממנו, וחיבורו חזרה לגלגל העין במיקומו הטבעי.

 

חשוב לציין כי אין כיום ניתוחי פזילה המבוצעים בלייזר. נהוג אמנם להסתייע בלייזר במגוון ניתוחי עיניים אחרים, לרבות ניתוחים להסרת משקפיים, אך לא ניתן להשתמש בו בניתוחי פזילה.

 

שיטת תפרי התאמה


אחת השיטות המתקדמות כיום לניתוחי פזילה היא שיטת תפרי ההתאמה. יתרונה של השיטה נטוע ביכולת לכוונן, ובמילים אחרות לישר עוד את מנח עיניים לאחר תום הניתוח, אם נותרה עדיין שארית של פזילה.

 

זהו למעשה מעין "מקצה שיפורים" ליישור העיניים הנעשה לאחר התעוררותו של המנותח מהניתוח וביצוע בדיקת פזילה קצרה. במידה ונמצא כי קיימת שארית פזילה מסתייעים באלחוש מקומי ( ע"י טיפות או ג'ל המטופטפים לעין) לצורך כיוונון נוסף של התפרים.

 

שיטת תפרי ההתאמה מגדילה את סיכויי הצלחתו של הניתוח, אך אינה מתאימה במקרים של ניתוחי פזילה בילדים כיון שהיא מצריכה שיתוף פעולה מצד המנותח.

 

הכנות לקראת הניתוח


ניתוח פזילה בילדים נערך בדרך כלל בהרדמה כללית, בעוד שאת ניתוחי הפזילה במבוגרים ניתן לבצע גם בהרדמה מקומית, בהתאם לשיקול דעתו של הרופא המנתח. בקרב הציבור ישנם חששות לא מעטים מעצם ההרדמה. חשוב להבהיר שתהליך ההרדמה כיום הינו בטוח ומבוצע על ידי רופאים מרדימים מיומנים.

 

ניתוח פזילה בילדים ומבוגרים לרוב אינו מצריך אשפוז, וניתן להגיע בבוקר הניתוח אל בית החולים. בנסיבות שבהן מדובר בילד, ילווה אותו אחד ההורים אל תוך חדר הניתוח וישהה עמו שם עד שיורדם.

 

בתום הניתוח מועבר המנותח לחדר ההתאוששות. במידה ומדובר בילד, יצטרף אליו שם ההורה המלווה, כך שלמעשה בכל השלבים בהם הילד ער לפני הניתוח ולאחריו, נמצא ההורה המלווה לידו. לאחר התאוששות בת מספר שעות בבית החולים לצורך מעקב ע"י רופא עיניים  וחזרה ולתפקוד תקין, יכול המנותח להשתחרר אל ביתו.