הסדרים עם קופות החולים


    להלן ההסדרים הקיימים עם קופות החולים השונות:

   
קופת חולים ניתוחי עיניים במסגרת השב"ן של הקופה

קופת חולים ניתוחי עיניים

במסגרת הביטוח המשלים של הקופה

קופת חולים ניתוחי עיניים

במסגרת הביטוח המשלים של הקופה