חדות הראיה וכוח התשבורת


חדות ראיה וכוח התשבורת
בציבור קיים בלבול רב בין שני מדדים המשמשים בבדיקות העיניים: חדות הראיה וכוח התשבורת של העין (או, לחילופין, המספר במשקפיים). אנשים נוטים לכנות בטעות כל אחד מהם בשם "המספר".

 

חדות הראיה
חדות הראיה מבטאת את טיב הראיה של הנבדק. היא נמדדת בילדים/מבוגרים אשר יכולים לזהות ציורים, אותיות וכו' ולומר את אשר הם רואים. חדות הראיה נבדקת בדרך כלל בכל עין בנפרד, בראיה לרחוק ולפי הצורך גם בראיה לקרוב.

 

כוח התשבורת
כוח התשבורת מבטא את מידת היכולת האופטית  של העין לרכז את קרני האור על הרשתית. מדד זה מבוטא ביחידות הנקראות דיופטר, ולהן ניתנים ערכים מספריים.  מדד זה משמש למתן מרשם המשקפיים. יש לשים לב כי כוח התשבורת אינו מבטא את טיב הראיה של הנבדק, התלוי גם בגורמים נוספים. לדוגמה, נבדק שכוח התשבורת שלו תקין ואינו צריך משקפיים עדיין עלול לסבול מחדות ראיה ירודה במידה ויש לו בעיות עיניים אחרות כגון קטרקט.

 

המדד של  חדות הראיה
חדות הראיה לרחוק מבוטאת כשבר חשבוני בו המונה קבוע (בד"כ המספר 6) ומציין את המרחק במטרים ממנו רואה הנבדק עצם כלשהו. המכנה מבטא את המרחק בו יצטרך לעמוד אדם שראייתו טובה ותקינה על מנת לזהות את אותו העצם.


 
דוגמאות:

  • ראיה 6/6
    פרושה שהנבדק יוכל לזהות עצם ממרחק 6 מטרים בצורת טובה, כפי שיזהה אותו אדם עם ראיה טובה מאותו המרחק .
  • ראיה 6/60
    פרושה שהנבדק יצטרך לעמוד במרחק 6 מטרים על מנת לזהות עצם, שאדם עם ראיה טובה יוכל לזהות כבר ממרחק 60 מטרים. משתמע מכך שראייתו של נבדק עם חדות ראיה 6/60 טובה פחות מזו של אדם עם ראיה תקינה.


באופן כללי: ככל שהמכנה בשבר גדל – חדות הראיה של הנבדק יורדת.